HISTORIA


1950

Föreningen Näsvikens IK startades


1967
Påbörjade NIK byggandet av elljusspår


1968-01-12
Invigdes elljusspåret av 125 tappra näsviksbor i 18 graders kyla


1970-02-15
Näsvikenrundan kördes för första gången i 17 graders kyla.


1989-11-07
Invigdes NIK:s skidstadion vid Inganlid i regn


2003

En ny sprintbana invigs


2020

Ett konstsnösystem byggs under hösten